Training „Optimizarea conducerii științifice a tezelor de licență și de master în pedagogia învățământului primar”

Pe data de 01.04.2021, catedra Pedagogia Învățământului primar a desfășurat un training cu genericul „Optimizarea conducerii științifice a tezelor de licență și de master în pedagogia învățământului primar”. La training au participat cadre didactice universitare de la facultățile Științe ale educației și Informatică, Fililogie și Istorie, Psihologie și Psihopedagogie specială, care realizează în anul curent conducerea științifică a tezelor de licență și master ale celor circa 200 de absolenți ai programelor de studii ale catedrei.

Reieșind din așteptările participanților, care au fost stabilite anterior, trainingul a inclus următoarele activității:

    • Actualizarea cadrului normativ universitar cu privire la conducerea științifică a tezelor de licență și de master;

    • Precizarea aspectelor specifice tezelor în pedagogia învățământului primar;

    • Evidențierea dificultăților specifice și a celor determinate de condițiile învățământului online;

    • Propunerea unor soluții de optimizare în baza generalizării experienței;

    • Dezbateri pe baza unor exemple, contraexemple și situații concrete.