„Tehnici de realizare a activităților didactice muzicale în clasele primare” realizat de catedra Pedagogia Învățământului Primar în cadrul Campaniei „Descoperă UPSC”

     Astăzi, 21.04.2021 în cadrul campaniei ”Descoperă UPSC”, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățmântului Primar și-au deschis larg ușile virtuale pentru toți cei cca 70 doritori din R. Moldova și România, care s-au înregistrat pentru participare la masterclass-ul cu tema ”Tehnici de realizare a activităților didactice muzicale în clasele primare” – organizator și formator dr., conf univ. Mariana Vacarciuc.

     În cadrul evenimentului au fost comunicate informații privind programele de studii a Catedrei PÎP pentru Ciclul 1 – Licență și Ciclul 2 – Masterat și s-au realizat diverse activități interactive la care toți participanții prezenți – elevi, studenți, masteranzi și profesori,  interesați de domeniul muzical-artistic și tehnicile de realizare a diverselor activități muzicale cu elevii de la nivelul primar de învățământ, s-au încadrat în modul cel mai activ.