Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă și master la Facultatea Științe ale Educației și Informatică!

     Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă și master la Facultatea Științe ale Educației și Informatică se va realiza online în zilele de 12,13, 14 mai 2021, conform Metodologiei privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare, la distanţă, în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău: susţinerea tezelor de licenţă/master.

Administrația Facultății SEI