Suportul de curs ,,Teorii și metodologii avansate în didactice particulare a învățământului preșcolar. Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală”, autor – lector univ. dr. PAVLENCO Mihaela

Formarea reprezentărilor elementare matematice constituie un domeniu important de dezvoltare a gândirii logice la copiii de vârstă preșcolară, este știința exactă cu ajutorul căreia studiază relațiile cantitative, modelele de structură și de spațiu, rezolvă probleme din viața de zi cu zi.

Consiliul Facultății Științe ale Educației și Informatică a aprobat spre publicare suportul de curs ,,Teorii și metodologii avansate în didactice particulare a învățământului preșcolar. Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală”, autor Pavlenco Mihaela, dr., lector univ.

În obiectivele catedrei Pedagogie Preșcolară, Educația Fizică și Dans dezvoltarea competențelor masteranzilor constituie o prioritate, suportul de curs fiind un sprijin real privind identificarea modalităților eficiente de utilizare a metodelor didactice, a mijloacelor tehnice, a softurilor educaționale, precum și a jocurilor pe calculator în procesul de formare a reprezentărilor elementare matematice.

Cu drag de carte și profesie!