Seminarul teoretico-metodologic al catedrei Pedagogia Învățământului Primar „Ghidarea lucrului individual al studenților. Schimb de experiență”

Pe data de 30.03.2021, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat seminarul teoretico-metodologic cu genericul „Ghidarea lucrului individual al studenților. Schimb de experiență”.

Obiectivele activității au vizat:

  1. Actualizarea cunoașterii și înțelegerii cadrului normativ privind procesele de ghidare a lucrului individual al studenților și de monitorizare a acestuia;

  2. Evidențierea reperelor teoretico-metodologice privind conceptul de lucru individual al studenților și abordările actuale ale acestuia

  3. Analiza SWOT a proceselor de ghidare a lucrului individual al studenților și de monitorizare a acestuia în cadrul programelor de licență și de master ale catedrei

  4. Formularea unor propuneri de optimizare a procesului de ghidare a lucrului individual al studenților în contextul actualizării programelor de studii.

Ca urmare a comunicării generalizatoare a șefului catedrei Ludmila Ursu, membrii catedrei au participat activ în cadrul analizei SWOT a situației actuale privind ghidarea lucrului individual al studenților și au formulat următoarele propuneri de îmbunătățire:

  1. Intensificarea colaborării cadrelor didactice universitare în vederea:

   • propunerii unor sarcini de învățare inter- și transdisciplinare, dar și probe integrate de evaluare;

   • unificării criteriilor de apreciere a produselor de același tip.

  1. Intensificarea valorificării:

   • formelor de lucru în perechi/echipe în cadrul lucrului individual al studenților;

   • unor proiecte de cercetare, de cercetare prin acțiune (action research), de intervenție comunitară/ instituțională ca produse de lucru independent al studenților.

  1. Dezvoltarea unor parteneriate cu mentorii studenților ciclului II, care sunt învățători debutanți, în ghidarea lucrului individual, cu impact complex atât asupra formării universitare a masteranzilor cât și asupra carierei lor profesionale.

  2. Elaborarea de suporturi didactice speciale pentru ghidarea lucrului individual al studenților la disciplinele de studiu.

  3. Realizarea chestionării studenților privind satisfacția față de ghidarea lucrului individual și, ca rezultat, operarea unor optimizări la nivel de curricula pe discipline.