Seminarul metodologic ”Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice”

La data de 30 ianuarie 2021, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans, în colaborare cu Centrul de Formare Continuă a organizat Seminarul metodologic ”Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice”. Cei cca 100 de participați, cadre didactice din întreaga republică, beneficiari ai cursurilor de formare continuă și a celor de reconversie profesională; masteranzi și studenți au avut posibilitatea să călătorească prin intermediului excursiei virtuale; să se antreneze prin master class, să afle despre webinar și să realizeze fișe interactive în mediul on-line.

Mulțumim formatorilor: Țap Elena, dr., conf. univ.;  Cojocari Lidia, dr., conf. univ.; Carabet Natalia, dr., conf. univ.;  Ohrimenco Aliona, dr., conf. univ.; Gînju Stela, dr., conf, univ.