Programe de studii

Ciclul I, Licență

 • Pedagogie în învăţămîntul primar și limba engleză (2013)/franceză (2013)
 • Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (2013)
 • Pedagogie preşcolară și limba engleză
 • Pedagogie în învățămîntul primar (2013)
 • Pedagogie în învățămîntul primar fr (2013)
 • Pedagogie şi limba engleză (2013)
 • Pedagogie preşcolară (2013)
 • Pedagogie preşcolară fr ( 2013)
 • Pedagogie socială (2013)
 • Pedagogie socială fr (2013)
 • Pedagogie fr (2013)
 • Dans sportiv şi modern (2013)
 • Dans popular (2013)
 • Informatică (2013)
 • Informatică Științe Exacte (2014)
 • Matematică şi informatică (2013)
 • Matematică fr (2014)

Ciclul II, Master

 • Didactica învățămîntului primar (2013)
 • Metodologia educației preșcolare(2013 2016)
 • Management şi consiliere în învăţămîntul primar (2014)
 • Management şi consiliere în educație prescolară  (2008 2014 2016)
 • Educaţie pentru carieră universitară
 • Consiliere şi educaţia familiei
 • Pedagogia culturii emoționale
 • Educația pentru dezvoltare comunitară și animație socială
 • Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în instruire
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale
 • Matematică didactică