Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans

Conf. univ. dr.

Gînju Stela

ginju.stela@upsc.md

Titular la cursuri

Teoria și metodologia educației pentru mediu Didactica științelor Praxiologia științelor Educația ecologică Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (educație pentru mediu) Standarde de calitate în formarea și evaluarea personalului didactic în instituțiile de educație timpurie Teorii și metodologii avansate în didactici particulare ale învățământului primar (științe) Coordonatorul programului Pedagogie Preșcolară
prof.univ.dr.hab.

Ciorbă Constantin

ciorba.constantin@upsc.md

Titular la cursuri

Didactica educației fizice Metodologia educației fizice
conf.univ.dr.

Cojocari Lidia

Titular la cursuri

Bazele pediatriei şi igienei copilului Metodologia educației pentru sănătate Anatomia, fiziologia și igiena copiilor Fiziologia etativă Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (sănătate și motricitate) Managementul stresului profesional Anatomia și biomecanica aparatului locomotor, bazele medicinii în dans Managementul psihofiziologic al activității profesionale Managementul terapiei prin dans/Art terapia Președintele comitetului de calitate al catedrei Coordonatorul Programului de studio Management și consigliere în educație preșcolară Coordonator de practică, Program de studiu Managementul și didactica artei dansului
conf.univ.dr.

Haheu-Munteanu Efrosinia

haheu.efrosinia@upsc.md

Titular la cursuri

Licență
Pedagogie preșcolară, Didactică preșcolară, Integrarea copiilor cu CES în IET.

Master
Elaborarea proiectelor educaționale/Administrarea proiectelor educaționale, Metodologia investigației pedagogice, Managementul Educației Incluzive, Strategii de prevenire a abuzului față de copii în IET, Strategii de realizare a Educației Incluzive, Politici Educaționale, eoria și Metodologia evaluării în educația timpurie.
conf.univ.dr.

Carabet Natalia

carabet.natalia@upsc.md

Titular la cursuri

Metodologia organizării și desfășurării activităților integrate în instituțiile de educație timpurie Managementul grupului de copii Metodologia educaţiei pentru familie şi societate /Metodologia formării 4.valorilor moral-spirituale Consiliere educaţională Educație parentală Filosofia și axiologia educației Consiliere în instituțiile de educație timpurie Managementul instituției de educație timpurie Produse curriculare în educația timpurie Coordonatorul Programului de master Management și consiliere în educație preșcolară Coordonator de practică, program de studiu Management și consigliere în educație preșcolară Responsabil de organiarea cursurilor de formare continua și de reconversie profesională din partea catedrei
lector univ.dr.

Ohrimenco-Boțan Aliona

ohrimenco.aliona@upsc.md

Titular la cursuri

Cultura comunicării pedagogice Educația digitală/Metodologia educației digitale Studierea naturii prin aplicații și experimente/Metode de explorare directă a mediului Evaluarea performanțelor copiilor în instituția de educație timpurie Metodologii centrate pe copil/Tehnologii didactice moderne în educaţia Psihologia comunicării Teoria și metodologia evaluării în educație timpurie Coordonatorul practicii, Program de studiu Pedagogie Preșcolară
lector univ.dr.

Pavlenco Mihaela

pavlenco.mihaela@upsc.md

Titular la cursuri

Praxiologia matematicii Metodologia formării reprezentărilor elementare matemaltice la preșcolari Continuitatea în formarea reprezentărilor elementare matematice Activităţi matematice distractive Jocuri transdisciplinare în educaţia timpurie Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (științe și tehologii) Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (formarea reprezentărilor elementare matematice și educație digitală) Coordonatorul practicii pedagogice, Program de studiu Pedagogie Preșcolară
prof.univ.

Gozun Petru

gozun.petru@upsc.md

Titular la cursuri

Criterii de arbitrare la dansurile moderne/sportive Dans modern/ Dans sportiv pentru începători Dans Vals lent Dansuri sportive naționale Dansurile moderne Ethnik-folk Istoria dansului sportiv și modern Managementul instituției și colectivului cu profil dans Managementului grupului de dans Metodologia implementării și folosirii mișcărilor dansului modern pentru crearea compozițiilor Metodologia implementării și folosirii mișcărilor dansului sportiv pentru crearea compozițiilor (Program European) Metodologia implementării și folosirii mișcărilor dansului sportiv pentru crearea compozițiilor (Program Latino-American) Pregătirea și desfășurarea concursurilor la dans sportiv și modern/Organizarea concursurilor la dans sportiv și modern Sistemul skaiting de arbitrare Utilizarea mijloacelor didactice în realizarea dansului modern/sportive Coordonatorul Programului Dans sportiv și modern
prof.univ.

Gozun Svetlana

gozun.svetlana@upsc.md

Titular la cursuri

Aerobica Dans Samba Dansul Pasodoble Dansul Salsa Dansul Slow fox Rumba Tangou Tehnica predării dansului modern Tehnica predării dansului sportiv , program European, clasa ”C”, clasa ”D”, clasa ”E” Tehnica predării dansului sportiv , program Latino-American clasa ”C”, clasa ”D”, clasa ”E” Teoria şi metodologia dansului modern Teoria şi Metodologia dansului sportiv, clasa ”C”, clasa ”D” (European) Teoria şi Metodologia dansului sportiv, clasa ”C”, clasa ”E” (Latino-american) Teorii și metodologii avansate în predarea dansului sportiv și modern Trenaj la dans sportiv și modern
dr., conf. univ.

Mocanu Liuba

mocanu.liuba@upsc.md

Titular la cursuri

Praxiologia limbii române Metodologia educației pentru limbaj și comunicare Metodologia formării premizelor citit-scrisului Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (limbaj și comunicare)

lector univ.

Bencheci Ion
bencheci.ion@upsc.md

Titular la cursuri

Metodica pred dans de caracter Dans folcloric Metodica predării dansului clasic Ansamblu Arta maiestrului de balet Dans de caracter Dans popular Jocuri tematice Dans de ritual Hora satului Coordonatorul Programului Dans popular și classic
lector univ.

Cibric Iurie

cibric.iurie@upsc.md

Titular la cursuri

Protecția civilă Costumul tradițional pentru joc Didactica dansului Dans popular Repertoriul grupurilor coregrafice din Moldova Arta coregrafică a etniilor din Moldova Jocuri solistice Metodologia organizării jocurilor muzical-ritmice Metodologia montării dansurilor pentru copii Coordonatorul practicii pedagogice, Program de studii Dans popular/classic/sportive/popular
lector univ.

Chirilov Vasile

chirilov.vasile@upsc.md

Titular la cursuri

Praxiologia muzicii Metodologia educației muzicale Metodologia organizării activității nonformale în instituțiile de educație timpurie
lector univ.

Puică Eliza

puica.elizabeta@upsc.md

Titular la cursuri

Praxiologia educației plastice Metodologia educației plastice Prelucrarea artistică a materialelor/hârtiei
lector univ.

Talpă Svetlana

talpa.svetlana@upsc.md

Titular la cursuri

Ritmica Metodica predării dansului classic Arta maestrului de balet Jocuri pentru femei Notarea grafică a dansului popular Compoziția dansului
lector univ.

Țapu Ion

tapu.ion@upsc.md

Titular la cursuri

Educația fizică
lector univ.

Anghel Alexandru

alexandru@upsc.md

Titular la cursuri

Educația fizică

(aprobat la ședința Catedrei din 30 septembrie 2020, Procesul-verbal  № 2)

  1.  Cojocari Lidia, dr., conf. univ., președinte
  2.  Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf. univ.
  3.  Gînju Stela. dr., conf. univ.