Pedagogia Învățământului Primar

prof. univ. dr.

Ursu Ludmila

ursu.ludmila@upsc.md

Titular la cursuri

Teorii și metodologii avansate în învățământul primar (matematică) Didactica matematicii Coordonator al practicii de profesionalizare Design instrucțional Didactica matematicii Praxiologia matematicii Strategii interactive în învățământul matematic primar Metode euristice de rezolvare a problemelor de matematică Matematică distractivă Coordonator al practicii pedagogice
conf. univ. dr.

Ciobanu Valentina

ciobanu.valentina@upsc.md

Titular la cursuri

Praxiologia limbii române Limba română contemporană (morfologia) Didactica limbii române Norme ortografice și de punctuație în limba română Probleme ale studiului integrat al limbii și literaturii române Strategii didactice interactive Didactica limbii române Teorii și metodologii avansate (limbă și comunicare)
conf. univ. dr.

Vitcovschii Ala

vitcovschi.ala@upsc.md

Titular la cursuri

Educaţie tehnologică, educaţie plastică Praxiologia artelor (arte şi tehologii) Didactica educaţiei tehnologice Didactica educaţiei plastice Tehnologii didactice moderne în artă Prelucrarea artistică a materialelor Floristica Arta decorativă şi designul Tricotarea Didactica Educaţiei plastice Didactica Educaţiei tehnologice Teorii şi metodologii avansate în învăţământul primar (arte și tehnologii)
conf. univ. dr.

Gordea-Saranciuc Liliana

gordea.liliana@upsc.md

Titular la cursuri

Didactica generală Dezvoltare personală Consiliere educațională Consiliere școlară Istoria pedagogiei Studierea copilului prin observare și documentare
conf. univ. dr.

Curacițchi Angela

curacitchii.angela@upsc.md

Titular la cursuri

conf. univ. dr.

Vacarciuc Mariana

vacarciuc.mariana@upsc.md

Titular la cursuri

Educația muzicală Teoria elementară a muzicii Didactica educației muzicale Psihopedagogia muzicii Repertoriul muzical școlar Metodologia învățământului simultan Dezvoltarea competențelor de studiu intividual Dezvoltarea competențelor de autoinstruire Formarea competențelor de studiu individual la elevi de vârstă școlară mică Teoria și Metodologia activităților extrașcolare Managementul educațional Didactica artelor și tehnologiilor (educația muzicală) Teorii și metodologii avansate în învățământul primar (arte și tehnologii) Tehnici interactive de animație socială Elaborarea şi implementarea proiectelor de animaţie socială Conflictologia familială Managementul repertoriului musical
lector univ. dr.

Popa Natalia

popa.natalia@upsc.md

Titular la cursuri

lector univ. dr.

Cîrlan Lilia

cirlan.lilia@upsc.md

Titular la cursuri

(aprobat la ședința Catedrei din 28 august 2020, Procesul-verbal № 1)

  1.  Saranciuc-Gordea L., dr., conf. univ. – președinte
  2.  Ursu L., dr., prof. univ. – membru
  3.  Garștea N., dr., conf. univ. – membru
  4.  Teleman A., dr., conf. univ. – membru
  5.  Popa N., dr., lector univ. – membru