Cel mai bun student al anului 2020 din cadrul facultății Științe ale Educației și Informatică la Gala Premiilor

Felicitări pentru învingătoarele din cadrul facultății Științe ale Educației și Informatică în Concursul „Cel mai bun student al anului 2020” Dreglea Galina, anul IV, Licență, programul de studii „Pedagogie în Învățământul Primar și Limba Engleză”, Meritul Academic Shtefliuk Dorina anul Citește continuarea …

Zile numărate până la conferința organizată de Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans

Dragi colegi, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans anunță că au rămas 25 de zile până la desfășurarea Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională  ,,Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, care Citește continuarea …

Suportul de curs ,,Teorii și metodologii avansate în didactice particulare a învățământului preșcolar. Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală”, autor – lector univ. dr. PAVLENCO Mihaela

Formarea reprezentărilor elementare matematice constituie un domeniu important de dezvoltare a gândirii logice la copiii de vârstă preșcolară, este știința exactă cu ajutorul căreia studiază relațiile cantitative, modelele de structură și de spațiu, rezolvă probleme din viața de zi cu Citește continuarea …

Training „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”

Pe data de 20.02.2020, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat un training cu genericul: „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”. Obiectivele trainingului au vizat: reperarea normativă a Citește continuarea …

CONFERINȚELE DE TOTALIZARE ALE STAGIULUI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ LA PROGRAMELE DE MASTER „MANAGEMENT ȘI CONSILIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR” ȘI „DIDACTICA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

În perioada 25 ianuarie -1 februarie 2020 s-au desfășurat conferințele de totalizare ale stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica în învățământul primar”.Masterandele au prezentat rapoartele de practică întocmite conform curricula și Citește continuarea …