Organizarea procesului de studii

Regulament de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău proces-verbal nr. 2 aprobat în ședința Senatului din 01.10.2020 (PDF)
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (ciclul I – studii superioarede licenţă, ciclul II – studii superioare de master), aprobat în şedinţa Senatului din 25.02.2016 
(PDF)
Regulament de evaluare a competențelor și a finalităților de studiu ale studenților Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, aprobat prin Ordinul rectorului nr. 253 din 25.09.2015 (PDF)
Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de an în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 27.02.2020 (PDF)
Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de licență în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reaprobat în ședința Senatului din 30.03.2017 (PDF)
Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de licență în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 17.04.2014 (PDF)
Metodologia privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare, la distanță, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: Susținerea tezelor de Licență/Master, aprobată în şedinţa Senatului din 21.05.2020 (PDF)
Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, aprobat în şedinţa Senatului din 31.03.2016 (PDF)