Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chişinău, aprobat în şedinţa Senatului din 31.03.2016 (PDF)
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (ciclul I – studii superioarede licenţă, ciclul II – studii superioare de master), aprobat în şedinţa Senatului din 25.02.2016 (PDF)
Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de master în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 30.03.2017 (PDF)
Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de master în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 29.05.2014 (PDF)
Regulament de evaluare a competențelor și a finalităților de studiu ale studenților Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, aprobat prin Ordinul rectorului nr. 253 din 25.09.2015 (PDF)
Metodologia privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare, la distanță, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: Susținerea tezelor de Licență/Master, aprobată în şedinţa Senatului din 21.05.2020 (PDF)
 • Consiliere și educația familiei (PDF)
 • Didactica învățământului primar (PDF)
 • Educație pentru carieră universitară (PDF)
 • Matematica didactică (PDF)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba română) (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba rusă) (PDF)
 • Managementul și didactica artei dansului (PDF)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (PDF)
 • Pedagogia culturii emoționale (PDF)
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale (PDF)
 • Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire (PDF)
 • Consiliere și educația familiei (PDF)
 • Didactica învățământului primar (PDF)
 • Educație pentru carieră universitară (PDF)
 • Leadership și instruire (în limba română) (PDF)
 • Leadership și instruire (în limba engleză) (PDF)
 • Matematica didactică (PDF)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba română) (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba rusă) (PDF)
 • Managementul și didactica artei dansului (PDF)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (PDF)
 • Pedagogia culturii emoționale (PDF)
 • Metodologia educației preșcolare (PDF)
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale (PDF)
 • Consiliere și educația familiei (PDF)
 • Didactica învățământului primar (PDF)
 • Educație pentru comunicare și carieră profesională (PDF)
 • Matematica didactică (PDF)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba română) (PDF)
 • Management și consiliere în învățământul primar (în limba rusă) (PDF)
 • Managementul și didactica artei dansului (PDF)
 • Metodologia educației preșcolare (PDF)
 • Management educațional (PDF)
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale (PDF)