Programe de studii

Metodologia de acumulare a minimului curricular inițial la programele de studii superioare de master, ciclul II, Facultatea Științe ale Educației și Informatică

2016 – PDF / 2017 – PDF

Științe ale Educației și Management (SEM)

Educație pentru comunicare
și carieră profesională
Educație pentru carieră universitară
(2017 – PDF)
Consiliere și educația familiei
(2020 – 
PDF)
Management educațional
(2017 – PDF)
Leaderschip și instruire
(2017 – PDF)
Metodologia minimului curricular (PDF)
Coordonare:
Sadovei Larisa, dr., conf. univ.
Coordonare:
Papuc Ludmila, dr., conf. univ.
Coordonare:
Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.
Coordonare:
Cojocaru Valentina, dr., conf. univ.
Coordonare:
Țap Elena, dr., lector univ.

Pedagogia Învățământului Primar (PIP)

Management și consiliere în învățământul primar (română/rusă) (2016 – PDF)
Didactica învățământului primar
(2016 – PDF)
Metodologia de acumulare a minimumului curricular iniţial (2016 – PDF)
Coordonare:
Ursu Ludmila, dr., prof. univ.
Coordonare:
Ursu Ludmila, dr., prof. univ.

Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans (PPEFD)

Management și consiliere în educație preșcolară (2016 – PDF , 2017 – PDF)
Metodologia educației preșcolare
(2016 – 
PDF)
Managementul și didactica artei dansului
(2018 – 
PDF)
Metodologia de acumulare a minimumului curricular iniţial (2016 – PDF)
Coordonare:
Gînju Stela, dr., conf. univ.
Coordonare:
Gînju Stela, dr., conf. univ.
Coordonare:
Cojocari Lidia, dr., conf. univ.

Informatică și Matematică (IM)

Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire (2016 – PDF)
Tehnologii de creare a softurilor educaționale (2017 – PDF)
Matematică didactică
(2017 – PDF)
Metodologia minimului curricular (PDF)
Coordonare:
Chiriac Tatiana, dr., conf. univ.
Coordonare:
Chiriac Tatiana, dr., conf. univ.
Coordonare:
Port Sergiu, dr., conf. univ.