Masă rotundă ”Calitate pregătirii cadrelor didactice din educația timpurie”

În cadrul Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”, pe data de 5 decembrie 2020,  a fost organizată o Masă rotundă cu genericul ”Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice din educația timpurie”, la care au fost invitați angajatori, absolvenți, masteranzi.

A fost o discuție constructivă despre eficientizarea pregătirii inițiale a cadrelor didactice din domeniul educației timpurii; despre punctele forte și slabe din Planurile de învățământ ș.a. Participanții la masa rotundă au venit cu sugestii prețioase pentru îmbunătățirea procesului de pregătire inițială a viitoarelor cadre didactice din educația timpurie.

Mulțumim tuturor participanților la Masa Rotundă!

Mulțumim pentru aprecierea pozitivă a activității catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans.

Aprecieri:

Samson Nadejda, metodist, IET ”Ghiocel”, s. Țîpala, r-nul Ialoveni

Cadrele didactice din grădinița noastră aleg Universitatea Pedagogică

” Ion Creangă”, deoarece aici găsesc mereu o ambianță psihoemoțională pozitivă; oportunități de a cunoaște multe lucruri atât din perspectivă teoretică, cât și praxiologică; elemente metodologice și științifice noi; un nivel înalt și creativ de realizare a lecțiilor; publicații noi în domeniul educației timpurii

Vasilache Alla, director, IET 225 ”Spicușor”, Chișinău

Morcov Aurelia, metodist, IET 225 ”Spicușor”, Chișinău, absolvent, c. I, Pedagogie Preșcolară, C. II, Program de studiu Management și consiliere în educație preșcolară

Cu catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans avem o colaborarea frumoasă în diverse aspecte: formare inițială, formare continuă, organizarea activităților  nonformale. Menționăm, ca la această catedră se muncește, iar unde se muncește și rezultatele sunt pe măsură. Planurile de învățământ, în baza cărora are loc formarea inițială a cadrelor didactice sunt diverse și complexe.

Sunteți inovativi, creativi, omenoși, flexibili, fapt, care face ca să fiți aleși de cadrele didactice.

Cumsecădenia și omenia permanent au stat în capul mesei la catedra Pedagogie, Preșcolară, Educație Fizică și Dans.

Rusu Elmira, director IET 15, Chișinău, absolvent c. II, program de studiu Management și consiliere în educație preșcolară.

Usatiuc Anastasia, IET 15, Chișinău

Venim cu recunoștință pentru toate cadrele didactice de la catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans. Dacă am ajuns, unde am ajuns, tot datorită catedrei noastre de suflet. Vă mulțumim!

Caraiani Natalia, specialist principal, Direcția de Învățământ, r-nul Râșcani, absolvent, c. I, Pedagogie Preșcolară; C. II Management și consiliere în educație preșcolară.

Am devenit specialist principal, metodist într-o direcție de învățământ datorită UPSC. Sunt foarte mulțumită și mândră de competențele profesionale formate la universitate, fapt care acum îmi permite să îndrum cadrele didactice din 43 de grădinițe din raionul Râșcani. În fiecare an, în raion vin cadre didactice tinere, absolvente ale UPSC, care demonstrează o pregătire bună atât teoretică, cât și practică în domeniul educației timpurii.

Istrati Viorica, director, IET ”Pănășești”, r-nul Strășeni, absolvent, c. II, Programul de studii Management și consiliere în educație preșcolară

Am ales UPSC datorită imaginii create de-a lungul timpului în sistemul educațional din Moldova și a profesorilor dedicați de la catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans. Toate cursurile ascultate la acest program mi-au fost de un real folos în activitatea mea de manager. Am rămas mulțumită de calitatea formării inițiale, de materialele oferite de bunăvoința cadrelor didactice.

Morărescu Nina, director,  IET 62 ”Andrieș”, Chișinău, absolvent, Programul de studii Management și Consiliere în educație preșcolară

Noroc Elvira, metodist, IET 62 ”Andrieș”, Chișinău, absolvent, c. I, program de studiu Pedagogie Preșcolară, masterand Programul de studiu Management și consiliere în educație preșcolară

Menționam, că 80 % din cadrele didactice ale instituției au studii superioare realizate la UPSC, 20% își fac studii de conversie profesională, deci 100% din cadrele didactice a IET 62 sunt formate la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

Postu Aliona, director, IET s. Boldurești, r-nul Nisporeni, absolvent, c. I, Pedagogie Preșcolară; c. II, Program de studiu Management și consiliere în educație preșcolară.

Temelia tuturor cunoștințelor mele este formată de cadrele didactice ale catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans. Continuați să formați cadre didactice pentru educația timpurie, așa cum ați făcut-o și până acum. Continuați să fiți alături de studenți și educatori. Pe parcursul anilor de studiu mi-ați fost nu doar cadre didactice, dar și prieteni adevărați.

Ciobanu Olga, director, IET 2, ”Țărăncuța”, or. Durleși, Chișinău, absolvent, masterat, Program de studiu Management și consiliere în educație preșcolară.

UPSC mi-a devenit a doua casă, căci toate studiile le-am făcut aici.  Unde nu m-aș duce și spun că mi-am făcut studiile la această universitate, simt că sunt prețuită.  

Cu catedra PPEFD avem o colaborare frumoasă de mai mulți ani. Cadrele didactice ne sunt mentori în formarea inițială și continuă; La rândul nostru suntem mereu cu ușile deschise pentru studenții și masteranzii catedrei în organizarea unor activități pentru lecțiile de laborator, pentru desfășurarea practicii pedagogice, pentru prezentarea activităților extracurriculare.

Tulbu Elizaveta, director IET 110, Chișinău, absolvent, c. I Pedagogie Preșcolară, C.II Management și consiliere în educație preșcolară.

Colectivul catedrei PPEFD este permanent deschis pentru colaborare. De câte ori nu ne vom adresa cadrelor didactice de la această catedră, chiar și după mulți după absolvire, mereu sunt receptivi și ne oferă ajutorul necesar.

Toia Maria, metodist, IET 183, Chișinău, doctorand, absolvent, c. II, Metodologia educației preșcolare

Studiile mele inițiale sunt în alt domeniu, dar acum am ajuns metodist la o grădiniță din Chișinău și mai sunt și doctorand la specialitatea Didactica preșcolară. Toate aceste succese ale mele le datorez catedrei mele de suflet- Pedagogie Preșcolară, Educație fizică și Dans. La această catedră am întâlnit  cadre didactice  profesioniste, oameni cu sufletul mare.

Friniuc Diana, educatoare IET 182 ”Curcubeul”, Chișinău, absolvent, c. I, Pedagogie Preșcolară, masterand

Am fost într-o permanentă căutare de profesie. Mai întâi am fost la design, apoi la matematică. Dar după ce m-am angajat la grădiniță în calitate de dădacă, am înțeles că de fapt aceasta căutam. Aici am găsit tot: și desen,  și matematică,  și teatru. Acum deja fac studii de masterat. Sunt bucuroasă că am ajuns în această familie mare a studenților crengieni. Să ne trăiești UPSC, să ne trăiești catedra Pedagogie, Preșcolară, Educație Fizică și dans.