Avem siguranța că istoria va păstra arhivată evoluția facultății în cele mai variate forme: de la biblioteca tradițională universitară la colecții de medii audiovizuale analogice și digitale, până la cele mai diverse suporturi purtătoare de programe electronice.

Bucuria din septembrie 1957, când în componenţa Facultăţii de Fizică şi Matematică se creează Secţia de pregătire a învățătorilor pentru clasele primare (specialitatea “învățător de clasele primare şi muzică”), transcende în împlinirea de fi o comunitate academică  independentă, instituind în anul 1959 catedra de Pedagogie si Metodica Învățământului Primar, şi se stinge în anul 1960, odată cu transferul la Institutul Pedagogic din Bălţi.

Nostalgia după “începutul măreţ şi încrezător” nu a cedat până la întrarea în drepturi depline a procesului de formare a cadrelor didactice pentru învățământul primar. Anul 1984 marchează un nou debut, ferm de a nu mai fi întrerupt niciodată. De la fondarea specialităţii “Pedagogia şi metodica învățământului primar”, în august 1985 este creată Catedra de Pedagogie şi Învățământ Primar, iar în septembrie 1985 acest domeniu devine independent: se instituie facultatea de Pedagogie, în cadrul căreia, pregătirea învăţătorilor pentru clasele primare este completată de pregătirea cadrelor didactice pentru instituțiile preșcolare.

Au loc schimbări în structura şi denumirile catedrelor, garantând aplicarea principiilor noilor viziuni pedagogice: Pedagogie Generală, Psihologie Generală şi Arta Comunicării Pedagogice, Pedagogie şi Metodica Educaţiei Extraşcolare, Pedagogie şi Psihologia Educaţiei Preşcolare, Ştiinţe Naturale şi Matematică etc.

Din anul 2017 facultatea Pedagogie este redenumită în Științe ale Educației și Informatică, asumându-și funcția de dirijare a procesului de studii pentru domeniile Informatică și Matematică.  

Decan: viziune şi strategie

Prodecan: organizare şi succesiune

Şef catedră: identitate şi metodologie

Cadru didactic universitar: competenţă şi statut