Informatică și Matematică

conf. univ. dr.

Pricop Victor

pricop.victor@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Metode numerice de calcul; Softuri de modelare și simulare; Coordonator practică; Probabilitate și statistică; Metode de optimizare; Cultura informațională și tehnologii informaționale.

Master:
Didactica algebrei; Sisteme de prelucrare a lucrărilor științifice.
CV
conf. univ. dr.

Chiriac Tatiana

chiriac.tatiana@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Programarea Java; Sisteme de modelare 3D; Limba Engleză II; Platforme CMS; Aplicații generice.

Master:
Prezentări electronice interactive; BD&Res. ed. digitale; Programarea aplicațiilor interactive multimedia; Sisteme de management al conținuturilor educaționale; Coordonator practică.
CV
conf. univ. dr.

Dumbraveanu Roza

dumbraveanu.roza@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
HTML și Web design; Programare Web; Managementul proiectelor; Engleza în Informatică.

Master:
Sisteme de management al conținuturilor de învățare; E-didactică; Resurse Educaționale Digitale; Elaborare aplicații Web; Implementare TIC în curriculum; Metodologia și Etica Cercetării.
CV
conf. univ. dr.

Țarălungă Boris

taralunga.boris@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Algebra; Logica matematică; T. F. V. C.; Topologia.

Master:
Operatori liniari și aplicații; Extinderi algebrice; Sisteme numerice; Didactica analizei matematice.
CV
conf. univ. dr.

Balmuș Nicolae

balmus.nicolae@upsc.md

Titular la cursuri

Master:
Tehnologii avansate de grafică asistată de calculator; Tehnologii avansate de programare vizuală; Tehnologii de creare a manualelor digitale și softurilor educaționale; Tehnologii de creare a software-lor pentru evaluarea cunoștințelor.
conf. univ. dr.

Port Sergiu

port.sergiu@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Analiza matematică 1; Analiza matematică 2; Geometria analitică; Ecuații diferențiale; Geometria diferențială.

Master:
Cap. sup. de analiz. mat.; Geometria competitivă; Didactica geometriei; Ecuații diferențiale.
conf. univ. dr.

Ghilan Zinaida

ghilan.zinaida@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Didactica matematicii; Didactica informaticii; Capitole suplimentare de analiza matematică; Coordonator practică.

Master:
Didactica analizei matematice; Coordonator practică.
CV
lector universitar

Grosu Olga

grosu.olga@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Cultura informațională și tehnologii informaționale; Sisteme de operare; Programarea orientată pe obiecte; Sisteme de gestiune BD; Programare Web 1; Programare Web2; Sisteme BDR (MySQL); Platforme CMS.
asistent universitar

Trifan Veronica

trifan.veronica@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Cultura informațională și tehnologii informaționale.
lector universitar

Bostan Marina

bostan.marina@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Bazele programării I-II; Structuri de date și tehnici de programare; Rețele de calculatoare; Cultura informațională și tehnologii informaționale în pedagogie; Tehnologii de creare a softurilor educaționale; Algoritmica grafurilor.
CV
asistent universitar

Timuș Olga

timus.olga@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:
Cultura informațională și tehnologii informaționale; Programare vizuală C++.
CV

(aprobat la ședința Catedrei din 17 septembrie 2020, Procesul-verbal  № 1)

  1.  Pricop Victor, dr., conf. univ., președinte
  2.  Chiriac-Croitor Tatiana, dr., conf. univ.