Încă o promoție de absolvenți ai Programului de studiu Management și consiliere în educație preșcolară

Încă o promoție de absolvenți ai Programului de studiu Management și consiliere în educație preșcolară ( 90 credite) ne-au bucurat cu prestațiile obținute pe parcursul anilor de studii și generalizate în TEZA DE MASTER.

Președintele Comisiei de susținere a tezelor de master, dna Ludmila Darii, doctor, conferențiar universitar, USM a menționat actualitatea cercetărilor, abilitățile masteranzilor de a realiza o prezentarea în fața publicului, de a analiza și a răspunde la întrebări.