În perioada 25-27 mai 2021 Catedra Pedagogia Învățământului Primar își expune rezultatele în fața Comisiei de evaluare externă a ANACEC

     La facultatea Științe ale Educației și Informatică, în perioada 25-27 mai 2021,  este evaluată, în vederea acreditării, calitatea programelor de studii superioare de master din cadrul catedrei  Pedagogia Învățământului Primar, Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar, de către Comisia de evaluare externă a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC).

     Marți, 25 mai 2021,  Comisia a realizat interviuri cu reprezentanții echipei manageriale a instituției, cu coordonatorii programelor de studii, cu cadrele didactice, cu angajatorii,  cu studenții și absolvenții programelor de studii superioare de master evaluate.

      Miercuri, 26 mai 2021, Comisia își va continua programul de evaluare cu asistență la ore, consultații, examene ș.a. la programele de studii superioare de master, înaintate pentru acreditare și vor face analiza datelor colectate.

Dorim succes colegilor în realizarea activităților:

          Prof. Ludmila URSU – consultație privind perfectarea prezentării tezelor de master în cadrul susținerii publice, grupa 01 DÎP (anul II)

          Conf. Nina GARȘTEA – consultație privind perfectarea prezentării tezelor de master în cadrul susținerii publice

          Conf. Angela CURACIȚCHI – consultație privind pregătirea către examenul la disciplina Management în învățământul primar, grupa 02 MCÎP (ru)

     Joi, 27 mai 2021, Comisia va vizita spațiile educaționale și de cercetare, vor face totalurile și vor transmite Fișele de vizită responsabilului instituţional de asigurare a calității.

     Avem încrederea în calitatea programelor de studii superioare de master din cadrul catedrei  Pedagogia Învățământului Primar, Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar, și în argumentele aduse în fața Comisiei de evaluare externă a ANACEC pentru aprecierea meritelor deosebite.

     Vivat Academia, Vivant professores !