Conferința științifică anuală a studenților UPSC „Probleme actuale ale Științelor socioumanistice”

     La 23 aprilie 2021, s-a realizat Conferința Științifică Anuală a Studenților UPSC ”Probleme actuale ale Științelor socioumanistice”.

     Conferința a fost consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, științelor naturii și artelor.

     În cadrul acestui eveniment științific au fost prezenți atât studenți și masteranzi din Republica Moldova, cât și din România, de la programele de studii: P.Î.P. și P.P, P.Î.P. și limba engleză (ciclul I)  și Management și Consiliere în Învățământul Primar (ciclul II), coordonate de catedra PÎP.

     Comunicările studenților și masteranzilor au impresionat prin actualitatea problemei cercetate, prin valoarea teoretică și aplicativă a cercetării și prin originalitatea prezentării.

     Aducem mulțumiri coordonatorilor-responsabili: Curacițchi Angela, dr., conf. univ., Garștea Nina, dr., conf. univ., Dubineanschi Tatiana, dr., conf. univ., Gordea Liliana, dr., conf. univ. și Popa Natalia, dr., lector universitar, pentru efortul depus și pentru încurajarea studenților de a participa la evenimente științifice.