Despre Facultate

Facultatea Științe ale Educației și Informatică a fost fondată în 1986 în scopul formării inițiale a cadrelor didactice, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodologice în domeniul Științe ale Educației. Actualmente la Facultatea Științe ale Educației și Informatică îşi fac studiile 1274 de studenţi, masteranzi și doctoranzi.

Facultatea pregătește cadre didactice pentru domeniul Științe ale Educației, asigurând acestora calificări profesionale, precum şi dezvoltarea competenței de cercetare științifică la nivelul standardelor şi tendințelor naționale și internaționale.

Procesul de formare inițială a cadrelor didactice  este asigurat de un personal de înaltă calificare constituit din: 3 doctori habilitați, profesori universitari, 1 doctor în științe, profesor universitar, 30 doctori în științe, conferențiari universitari, 2 doctori în științe, lectori universitari și 14 lectori universitari.

 

Procesul didactic se realizează la toate cele trei cicluri:

  • ciclul I– studii superioare de Licență;
  • ciclul  II– studii superioare de Masterat ;
  • ciclul  III– Doctorat.

Durata studiilor

Ciclul I (licenţă)

–  cu frecvenţă la zi pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat, colegiu:

  • 180 de credite la monospecialităţi (3 ani de studii);
  • 240 de credite la specialităţile duble (4 ani de studii);

– cu frecvenţa redusă  180 de credite – 4 ani de studii

Ciclul II (masterat)

  • 90 de credite –1,5 ani studii;
  • 120 de credite– 2 ani studii.

Ciclul III (doctorat) pentru deţinătorii diplomei de master – 3 ani de studii cu frecvenţă la zi; –  4 ani de studii cu frecvenţă redusă.

Decanul facultății

Administrația facultății
Decan : Larisa SADOVEI
conf. univ. dr. în pedagogie


Catedra de PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS
Șef catedră: Stela GÎNJU
conf. univ. dr.

e-mail: catedra.ppefd@upsc.md
e-mail: stelaginju@gmail.com


Catedra de PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Șef catedră: Ludmila URSU,
conf. univ. dr.
e-mail: catedra.pip@upsc.md
e-mail: lursu@mail.ru


Catedra de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI
conf. univ., dr.

e-mail: catedra.se.@upsc.md
e-mail: catedra.st.educ@gmail.com


Catedra de INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ
Șef catedră: Victor PRICOP,
lector superior, dr.
e-mail: catedra.mi@upsc.md
e-mail: pricopv@mail.ru


Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
e-mail: pedagogie@mail.ru
e-mail: decanat.sei@upsc.md
tel. (+373) 22 358442 (Decanat)