Cum a decurs Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, 4-5 decembrie 2020

La data de 4 decembrie, și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație-imperativ al societății contemporane”, organizată de Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a Facultății Științe ale Educației și Informatică a UPS ”Ion Creangă”.

La acest for științific au participat cca 300 de reprezentanți al mediului educațional din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Norvegia.

Mulțumim pentru interesul sporit manifestat față de acest eveniment, pentru cele 20.000 de vizualizări a ședinței în plen și pentru implicare activă în lucrările secțiilor.

Mulțumim Dnei Rector interimar, dr., profesor universitar Ursu Ludmila, Dlui dr., șeful direcției Învățământ General al MECC, dlui Crudu Valentin; Dnei Belous Victoria, directorul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului; Dlui Sebastian Chirimbu, dr., conf. univ. Universitatea ”Spiru Haret” din București; dnei Lilia Govorneanu, Metodistă la Institutul postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, inspector școlar pentru cuvintele de salut adresate participanților la Conferință.

Mulțumiri doamnei Sadovei Larisa, dr., conf, univ., decanul Facultății Științe ale Educației și Informatică; dnei Dumitru-Tăbăcaru Cristina, dr., Universitatea din Pitești; dnei Ileana Constanța Ionescu, inspector școlar al municipiului Bucuresti, România, Dnei Lilia Ciobanu, Șefa catedrei Psihopedagogie și Management Educațional, IȘE, redactor coordonator, Revista de Educație Timpurie «Grădinița Modernă» pentru comunicările interesante prezentate în Ședința Plenară a Conferinței.

Mulțumim moderatorilor secțiilor: Ciobanu Valentina, dr. conf. univ., Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf, univ.; Cojocari Lidia, dr., conf. univ.; Carabet Natalia, dr., comf. univ.; Mocanu Liuba, dr., conf. univ.; Ohrimenco Aliona, dr., conf. univ.

Sperăm la o colaborare fructuoasă cu toți participanții și după finalizarea acestui eveniment.