Convorbiri pedagogice cu Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, răspunde și provoacă la „Convorbiri pedagogice” cu articolul „Сultura educației familiale” în Săptămânalul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Univers Pedagogic pro, Nr.10 (752), 11 martie 2021

Lecturați cu plăcere partea I, destinată educației familiale a copiilor în școlaritatea mică, preadolescență și adolescență