Contacte

Administrația facultății
Decan: Larisa SADOVEI
conf. univ. dr. în pedagogie


Catedra de PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS
Șef catedră: Stela GÎNJU
conf. univ. dr.

e-mail: catedra.ppefd@upsc.md
e-mail: stelaginju@gmail.com


Catedra de PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Șef catedră: Ludmila URSU,
conf. univ. dr.
e-mail: catedra.pip@upsc.md
e-mail: lursu@mail.ru


Catedra de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI
conf. univ., dr.

e-mail: catedra.se.@upsc.md
e-mail: catedra.st.educ@gmail.com


Catedra de INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ
Șef catedră: Victor PRICOP,
lector superior, dr.
e-mail: catedra.mi@upsc.md
e-mail: pricopv@mail.ru


Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
e-mail: pedagogie@mail.ru
tel. (+373) 22 358442 (Decanat)