Conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”

În perioada 27-30 ianuarie 2021, Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”. Conferințele au fost moderate de coordonatorul stagiului, șefa catedrei, profesorul Ludmila Ursu, și metodiștii stagiului, conferențiarii Nina Garștea, Valentina Ciobanu, Angela Curacițchi. Au participat, în calitate de invitați, masteranzi ai anului I și reprezentanți ai bazelor de practică.

Deși conferințele s-au desfășurat online, ne-am bucurat de căldura comunicării colegiale, am avut  discuții constructive și prietenoase. Masteranzii au relatat despre rezultatele stagiului în conformitate cu cerințele curriculumului de practică, au împărtășit din experiența dobândită, au oferit și au cules emoții pozitive, și-au găsit răspunsuri la întrebări și neclarități.

„Ce a reprezentat practica profesională pentru Dvs.?” – am întrebat masteranzii în reflecția finală.

  • Gabriela Munteanu (DÎP): „Am descoperit că pot să demonstrez niște atitudini pe care nu bănuiam că le posed, pot fi încrezută în propriile forțe, pot să-mi exprim ideile și acestea pot fi interesante pentru colegele mele”.

  • Secrieru Angela (MCÎP): „Practica profesională mi-a oferit oportunități de a cunoaște și a aplica cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studii la universitate, nu regret că m-am hotărât să urmez studii de masterat, chiar dacă activez de mulți ani în acest domeniu.”

  • Antoniu Cristina (MCÎP): „Am privit activitatea managerului din alt unghi, apreciind mai mult efortul pe care acesta îl depune într-o școala pe toate palierele de comunicare, relaționare, rezolvare de conflicte, soluționare de probleme.  Am realizat cât de importantă este echipa din care facem parte.”

  • Dănculesei Ermina (DÎP): „Am avut șansa să avem parte, în toată această perioadă de formare practică, de oameni minunați, mentorii universitari și cei din școală, care au dat dovadă de profesionalism, care ne-au susținut și îndrumat pas cu pas, colaborarea noastră bazându-se pe o comunicare permanentă. ”

Responsabilitatea și sârguința de care au dat dovadă masteranzii în cadrul stagiului de practică au constituit o bună bază pentru maturizarea lor profesională. Rezultatele nu sunt doar notele frumoase și bine meritate, ci sunt mult mai prețioase și țin de un viitor de succes în domeniul de profesionalizare.