Conferințele de totalizare a stagiului de practică la programele de licență

        La data de 31 martie 2021, Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de totalizare a stagiului de practică la programele de licență Pedagogia învățământului primar (gr. 201), Pedagogia învățământului primar și pedagogie preșcolară/limbă engleză (gr.302).

        În cadrul conferinței studentele au prezentat sinteze ale strategiilor didactice, au exemplificat aplicarea acestora în cadrul lecțiilor de probă și de control. Conferința a constituit un cadru favorabil pentru un dialog deschis în care fiecare participant s-a expus cu privire la dificultățile întâmpinate și soluțiile aplicate. Reflecțiile formulate au avut un caracter conștient și personalizat, cu focalizare pe sine.

       La final, studentele și-au exprimat gratitudinea față de metodiștii și învățătorii-mentori, mulțumindu-le pentru sprijinul acordat, susținere, încrederea insuflată.