Conferințele de inițiere la practica pedagogică în cadrul programelor de licență ale catedrei pedagogia învățământului primar

În perioada 28.01.2021 – 01.02.2021, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de inițiere la practica pedagogică în cadrul programelor de licență. Conferințele au fost moderate de coordonatorii și metodiștii de practică, doamnele doctori, conferențiari universitari Tatiana Dubineanschi, Liliana Saranciuc-Gordea, Angela Curacițchi.

În cadrul conferințelor de inițiere, studenții au fost familiarizați cu prevederile curriculumului de practică și cu suportul de practică, au fost actualizate documentele regulamentare pentru nivelul primar de învățământ, principalele repere privind organizarea procesului educațional în învățământul primar în anul curent de studii, aspecte metodologice privind proiectarea lecțiilor în clasele primare. Proaspeții stagiari au fost motivați și încurajați pentru o activitate de succes.

171 de studenți stagiari de la învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, cu limbile de instruire română și rusă, și-au luat zborul în școlile din Republica Moldova, așteptați de mentorii școlari, învățători din clasele primare. Coordonatorii și metodiștii universitari rămân la contact direct cu stagiarii și instituțiile-baze de practică.