Conferința Studenților și Masteranzilor

 La 06.04.2017  a avut loc Conferința Științifică a studenților și masteranzilor

Lista participanților

 Numele, prenumele student/masterand, specialitatea/specializarea                 Tema comunicăriiCoordonator
1.Railean Daniela, gr. 401 Matematică FRMetodica rezolvării ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor de ecuații cu modulPort S., dr., conf. univ.
2.Cimpoi Elena, gr. 401 Matematică FRAplicațiile derivatelor în ciclul licealPort S., dr., conf. univ.
3.Talpă Anastasia, gr. 401 Matematică FRSoluționarea problemelor de programare liniarăPort S., dr., conf. univ.
4.Jdanov Veronica, gr. 401 Matematică FRStudierea funcțiilor trigonometrice și metode de rezolvare a ecuațiilor trigonometriceGhilan Z., dr., conf. univ.
5.Ciubaciuc Olga, gr. 405 Matematica/InformaticăAplicațiile Maple la ecuații diferențialePort S., dr., conf. univ.
6.Munteanu Mariana, gr. 405 Matematica/InformaticăMărimi remarcabile în liceuPort S., dr., conf. univ.
7.Cazacu Doina, Master Matematica didacticăVerificarea corelației dintre variabile a unei populații cu repartiție normalăPricop V., dr., conf. univ.
8.Diana Costru, gr. 106 InformaticaModelarea tridimensională a muzeului virtual ,,El Classico”Chiriac T., dr., conf. univ.
9.Maevschi Elena, gr. 106 InformaticaAplicarea primitivelor standard și modificatorilor parametrici în elaborarea unei scene virtuale complexeChiriac T., dr., conf. univ.

 

10.Urechi Cristina, gr. 405 Matematica/InformaticăMetode de rezolvarea a ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor de ecuații în clasele de liceuGhilan Z., dr., conf. univ.
11.Stratu Veronica, gr. 405 Matematica/InformaticăAplicațiile integralei definite în geometrie și mecanicăGhilan Z., dr., conf. univ.
12.Maevski Elena, gr. 106 InformaticaAplicarea funcțiilor parental control: aspecte metodologice și tehnologiceBurlacu N., dr., conf. univ.
13.Cosnicean Iraida, gr. 305 Matematica/InformaticăNumărul de aur în arhitecturăTrifan V., lector
14.Sorocean Ana, gr. 305 Matematica/InformaticăȘirul Fibonacci  în naturăTrifan V., lector
15.Bulicanu Ion, MasterSecuritatea si siguranta informatiei electronice propriiDumbraveanu R., dr., conf. univ.
16.Lișman Doina, gr. 305 Matematica/InformaticăElaboarea unor aplicații interactive la reprezentarea geometricăPort S., dr., conf. univ.
17.Ilco Valeria, gr. 305 Matematica/InformaticăRezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare în MaplePort S., dr., conf. univ.
18.Cetulean Alina, gr. 305 Matematica/InformaticăAspecte ale geometriei neeuclidiene și reprezentările lorPort S., dr., conf. univ.
19.Bortă Ana, gr. 305 Matematica/InformaticăConstrucții geometrice numai cu compasulPort S., dr., conf. univ.
20.Corețchi Victor, gr. 305 Matematica/InformaticăMărimi remarcabile în matematicăTrifan V., lector