Conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”

Conferința științifică națională cu participare internațională

„Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”,

atelierul catedrei Pedagogia Învățământului Primar

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII INIȚIALE ȘI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII POLITICILOR EDUCAȚIONALE

La data de 26 martie 2021 membrii catedrei Pedagogia Învățământului Primar au participat activ la Conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”, organizată tradițional la UPS „Ion Creangă” din Chișinău în luna martie.

În cadrul atelierului au fost prezentate comunicări interesante cu privire la pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva implementării politicilor educaționale, fiecare participant reușind să disemineze rezultatele cercetării realizate, împărtășind din experiența proprie, dar și învățând din experiența altora. Mulțumim tuturor participanților din R. Moldova și România pentru prezență, comunicare constructivă și interrelaționare!