Conferința Științifică a studenților și masteranzilor UPSC cu genericul ”Probleme actuale ale Științelor socioumanistice”

     Azi, 23.04.2021, a avut loc Conferința Științifică a studenților și masteranzilor UPSC cu genericul ”Probleme actuale ale Științelor socioumanistice”.

     La acest eveniment au participat studenți și masteranzi ale Programelor de studiu Pedagogie Preșcolară, Dans clasic și popular (c.I); Management și consiliere în educație preșcolară, Metodologia educației preșcolare (c.II)

     Participanții la conferință au venit cu prezentări interesante și actuale, demonstrând abilitatea de comunicare științifică.