CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR CATEDREI PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ

AZI, 6 aprilie 2017 ș i-a desfășurat lucrările CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR UPS ”ION CREANGĂ”, SECȚIA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ.
MULȚUMIM TUTUROR PARTICIPANȚILOR PENTRU COMUNICĂRILE ȘTIINȚIFICE INTERESANTE ȘI CONDUCĂTORILOR CARABET N., HAHEU-MUNTEANU E. GÎNJU S. COJOCARI L. CECOI V. PUICĂ E. PAVLENCO M. PENTRU COORDONAREA ȘTIINȚIFICĂ. MULȚUMIRI STUDENȚILOR PARTICIPANȚI DE LA USEFS și UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT.
MULTUMIM MODERATORULUI CONFERINȚEI GHERUȚA ECATERINA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI CÂT ȘI PENTRU VICTORINA ȘTIINȚIFICĂ PROPUSĂ.
MULȚUMIM MEMBRILOR JURIULUI POCIUMBANU A. , ABSOLVENTĂ, CADRU DIDACTIC; PÎRGARI A:, MASTERAND, BRUMA STELA, MASTERAND PENTRU APRECIEREA OBIECTIVĂ.
FELICTĂRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!