Conferința de totalizare a stagiului de practică pedagogică

      La data de 28 aprilie 2021,  Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferința de totalizare a stagiului de practică pedagogică II la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar, învățământ cu frecvență redusă (gr. 401 și 402). În cadrul conferinței studentele au prezentat sinteze ale strategiilor didactice, au exemplificat aplicarea acestora în cadrul lecțiilor de probă și de control. Conferința a constituit un cadru favorabil pentru un dialog deschis în care fiecare participant s-a expus cu privire la dificultățile întâmpinate și soluțiile aplicate. Reflecțiile formulate au avut un caracter conștient și personalizat, cu focalizare pe sine. La final, studentele și-au exprimat gratitudinea față de cadrele didactice ale catedrei, coordonatorului și metodistului catedrei, învățătorii-mentori, mulțumindu-le pentru sprijinul acordat, susținere, încrederea insuflată.