Conferința de totalizare a stagiului de practică pedagogică I la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar

       La data de 15 IUNIE 2021,  Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferința de totalizare a stagiului de practică pedagogică I la programul de licență Pedagogia Învățământului Primar, învățământ cu frecvență redusă (gr. 301 și 302). În cadrul conferinței studentele au prezentat sinteze ale strategiilor didactice, au exemplificat aplicarea acestora în cadrul lecțiilor de probă și de control. Conferința a constituit un cadru favorabil pentru un dialog deschis în care fiecare participant s-a expus cu privire la dificultățile întâmpinate și soluțiile aplicate. Reflecțiile formulate au avut un caracter conștient și personalizat, cu focalizare pe sine. La final, studentele și-au exprimat gratitudinea față de cadrele didactice ale catedrei, coordonatorul și metodistul catedrei, învățătorii-mentori, mulțumindu-le pentru sprijinul acordat, susținere, încrederea insuflată.