Decan:
viziune şi strategie

Prodecan:
organizare şi succesiune

Şef catedră:
identitate şi metodologie

Cadru didactic universitar:
competenţă şi statut

Decan
conf. univ. dr.
Sadovei Larisa
sadovei.larisa@upsc.md

Prodecan
conf. univ. dr.
Ciobanu Valentina
ciobanu.valentina@upsc.md

Șef catedră
prof. univ. dr.
Ursu Ludmila
ursu.ludmila@upsc.md

Șef catedră
conf. univ. dr.
Ginju Stela
ginju.stela@upsc.md  

Șef catedră
conf. univ. dr.
Pricop Victor
pricop.victor@upsc.md

Șef catedră
conf. univ. dr.
Zagaevschi Corina
zagaevschi.corina@upsc.md

Președinte Comisie de Calitate
dr. conf. univ.
Dubineanschi Tatiana

Secretar al Consiliului Facultății
dr. conf. univ. interimar
Ohrimenco Aliona

Secretariat
Ina Ghedrovici
decanat.sei@upsc.md