Concursul de conferire a titlului de conferențiar universitar

Creativitatea și valoarea științifică sunt coordonatele activității didactice la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.

Facultatea Științe ale Educației și Informatică anunță despre concursul demarat în vederea conferirii titlului de conferențiar universitar candidaților:

  1. Ohrimenco Aliona – dr., conf. univ. inter. catedra Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans
  2. Pavlenco Mihaela – dr., lector univ. catedra Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans
  3. Țap Elena – dr., lector univ. catedra Științe ale Educației și Management
  4. Railean Olga – , lector univ. catedra Științe ale Educației și Management

La ședința Consiliului Facultății din 28.10.2020 au fost aprobate comisiile de examinare a Dosarelor de conferire a titlului didactic (Proces verbal nr. 3) și confirmate de către Senatul Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” (Proces verbal nr. 3 din 28.10.2020).

Colectivul Facultății este în consens cu această intenție onorabilă sentimentul și vă urează succese continue din rezultatele marcante în ascensiunea realizărilor științifico-didactice.

Realizări frumoase !