Suportul de curs ,,Teorii și metodologii avansate în didactice particulare a învățământului preșcolar. Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală”, autor – lector univ. dr. PAVLENCO Mihaela

Formarea reprezentărilor elementare matematice constituie un domeniu important de dezvoltare a gândirii logice la copiii de vârstă preșcolară, este știința exactă cu ajutorul căreia studiază relațiile cantitative, modelele de structură și de spațiu, rezolvă probleme din viața de zi cu Citește continuarea …

Training „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”

Pe data de 20.02.2020, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat un training cu genericul: „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”. Obiectivele trainingului au vizat: reperarea normativă a Citește continuarea …

CONFERINȚELE DE TOTALIZARE ALE STAGIULUI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ LA PROGRAMELE DE MASTER „MANAGEMENT ȘI CONSILIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR” ȘI „DIDACTICA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

În perioada 25 ianuarie -1 februarie 2020 s-au desfășurat conferințele de totalizare ale stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica în învățământul primar”.Masterandele au prezentat rapoartele de practică întocmite conform curricula și Citește continuarea …

Seminar municipal pentru învățătorii din școlile cu predare în limba rusă

Pe data de 27.12.2019, în Clasa Viitorului a avut loc seminarul municipal pentru învățătorii din școlile cu predare în limba rusă, realizat de către Catedra Pedagogia învățământului primar în parteneriat cu DGETS mun. Chișinău. Tema seminarului: Внедрение методологии критериального оценивания в 1-4 классах. Сущностные и точечные Citește continuarea …

În cadrul acestei săptămâni corpul profesoral-didactic de la facultatea Științe ale Educației și Informatică a participat la un seminar internațional ”Compatibilitatea programelor de studii”, organizat în cadrul proiectului  ”Sisteme educaționale în Europa Centrală”, cu participarea doamnelor Maria Pescaru, dr., conf. Citește continuarea …

SEMINARUL ȘTIINȚIFICO-METODOLOGIC AL CATEDREI PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR „STRATEGII EFICIENTE PENTRU PRELEGEREA UNIVERSITARĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE MASTER”

Pe data de 26.11.2019, catedra Pedagogia învățământului primar a organizat seminarul științifico-metodologic cu tema „Strategii eficiente pentru prelegerea universitară în cadrul programelor de master”. Seminarul s-a realizat la finele sesiunii de prelegeri publice la programele de master ale catedrei, care Citește continuarea …