Catedra Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans

Șef catedră Pedagogie Preșcolară- Stela Gînju, dr., conf. univ.

022358560, e-mail: stelaginju@gmail.com

Catedra Pedagogie Preșcolară se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice din domeniul educației preșcolare, dansului sportiv/modern și dansului clasic și popular, moderând următoarele Programe de studii: Pedagogie Preșcolară (cu frecvență; cu frecvență redusă); Pedagogie Preșcolară și limbă engleză; Pedagogia Învățămîntului Primar și Pedagogie Preșcolară; Dans sportiv și modern ; Dans clasic și  popular (ciclul I). Pentru ciclul II, catedra implementează următoarele Programe de studii: Management și consiliere în educație preșcolară (90 credite) ; Metodologia educației preșcolare (120 credite) .

De asemenea, catedra Pedagogie Preșcolară este implicată în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar: cursuri de perfecționare și de recalificare. Membrii catedrei sunt invitați ca moderatori la diverse seminare metodice  municipale și republicane, participă în comisii ministeriale,  departamentale.

La Catedra Pedagogie Preşcolară activează 14 membri titulari, dintre care:  2 profesori universitari, 5  conferenţiari universitari, doctori; 1 conferenţiar universitar; 3 lectori; 3 lectori – doctoranzi. Pentru eficientizarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la programele de studii enumerate, catedra colaborează cu profesorul universitar, Artist al poporului, președintele Federației Dansului Sportiv din Moldova Petru Gozun,  conferențiar universitar dna Mocanu Liuba; lector superior, metodist grădinița 130, practician Usatiuc Anastasia, Bantuș Larisa, dr., conf. univ. șefa catedrei Pedagogie Preșcolară a Colegiului Pedagogic din Chișinău ș.a.

Problema ştiinţifică de cercetare a Catedrei:  Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din educația timpurie prin prisma unui curriculum preșcolar integrat

Membrii catedrei Pedagogie Preşcolară sunt autori de manuale, ghiduri, suporturi de curs:

Carabet N.  ABC-ul corpului tău. Ghid practic pentru cursul Teoria și metodica educației pentru sănătate în preșcolaritate. Chișinău: Garomont- Studio, 2012;  Gînju S., Carabet N., Haheu E. ș.a. Didactica Educației preșcolare. Sinteze. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2012; S. Gînju, N. Carabet, E. Haheu. Ghidul Practicii Pedagogice, specialitatea Pedagogie Preșcolară, Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2013; S. Gînju, N. Carabet, E. Haheu Activități investigațional-practice de cunoaștere a naturii, Chișinău: Garomont-Studio, 2013; Gînju S., Cecoi V. Praxiologia științelor. Suport de curs. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2014, Haheu- Munteanu E. Metode ludice  de familiarizare cu natura, 2014;  Gînju S. Educația ecologică. Suport de curs , 2014; Carabet N.  Grădinițele de copii. Istorie. Evoluție. Modernitate. Chișinău: Tipografia Biotehdesign, 2015,   Gînju S. Metodologia cercetării acțiune în educația timpurie. Suport de curs. Chișinău: S.n. Garomond Studio, 2015 Cibric Iu. Talpă S. Practica pedagogică, specialitatea dans (sportiv/modern; clasic/popular). Note de curs. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2015;  Gînju S. Carabet N. Ghid pentru practica profesională de master la specializarea Management și Consiliere în educație preșcolară”, Chișinău: S.N Tipografia UPS ”I. Creangă”; Puică E. Caiet de exerciţii „Limbajul plastic” , Chișinău: ed. Bons Offices;  Boțan A., „Discursul profesorului: de la teorie la practică”, Chișinău: S.N Tipografia UPS ”I. Creangă”;  Gînju S. ”Cartea Roșie a Republicii Moldova”, Chișinău: ed. Știința, 2015; ș.a.

Pe parcursul anilor membrii catedrei Pedagogie Preșcolară au activat într-un șir de proiecte educaționale:

  • Proiectul SPARE (instruirea copiilor şi tineretului în  domeniul conservării resurselor)
  • Proiectul Băncii Mondiale – Fondul de Investiţii Sociale din Moldova în calitate de consultant în dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale la nivel de raion şi comunitate  şi ca expert naţional în domeniul dezvoltării serviciilor socio-educaţionale  la nivel de comunitate în 16 raioane pilot.   (Drochia, Briceni, Făleşti, Sîngerei, Orhei, Glodeni, ŞtefanVodă, Taraclia, Nisporeni, Anenii Noi, Căuşeni, Basarabeasca, Soroca, Călăraşi, Teleneşti, mun.Bălţi)
  • Proiectul ”Parteneriatul Global pentru educație” ( Dezvoltarea cercetării acţiunii în domeniul educaţiei timpurii)
  • Proiectul ”Un start bun în viață pentru copiii din mediul rural din Moldova”, Programul Educațional Pas cu Pas , cu susținerea financiară a Fundației LED Liechtein Development Service
  • Proiectul „MODELLING OF PARENTAL EDUCATORS’ PROGRAMS ME-UNICEF-CNETIF, 2016

Componența nominală a membrilor catedrei Pedagogia Preșcolară

Orarul  activităților  didactice   pentru   ghidarea   lucrului  individual  al studenților