Catedra Pedagogia Învățământului Primar

 Șef catedră: Ursu Ludmila, dr., conf.univ;

Adresa: Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 3, etajul 2

Telefon: ( +373 22)-35-85-60;

E-mail: catedra_pip@mail.ru

Catedra Pedagogia Învățământului Primar a fost întemeiată în anul 1957 în scopul pregătirii cadrelor didactice de înaltă calificare pentru învățământul primar, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodice în domeniul educației primare.

La Catedra Pedagogia Învățământului Primar activează 16  membri titulari, dintre care: nouă doctori în pedagogie, conferențiari universitari, un conferențiar universitar și șase lectori universitari. Direcțiile principale de instruire, cercetare științifică și didactico-metodică țin de soluționarea problemelor actuale ale pedagogiei, psihologiei și didacticii disciplinelor predate în clasele primare.

Statutul acordă o atenție deosebită pregătirii specialiștilor în domeniul educației primare, atât la ciclul I (licență), cât și la ciclul II (masterat), dat fiind faptul că datorită lor se pun bazele formării personalității în școli primare, pe aceasta axându-se ulterior sistemul educațional preuniversitar, universitar și postuniversitar.

Oferta educațională:

Licență

  • Pedagogia Învățământului Primar ( cu frecvență) – 180 credite, cu durata studiilor de 3 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar ( cu frecvență redusă) – 180 credite, cu durata studiilor 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Preșcolară – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Limba Engleză – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Limba Franceză – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani.

Masterat

  • Didactica Învățământului Primar – 120 credite, cu durata studiilor de 2 ani;
  • Management și consiliere în învățământul primar – 120 credite, cu durata studiilor de 2 ani.

Componența nominală a membrilor catedrei Pedagogia Învățământului Primar

Orarul  activităților  didactice   pentru   ghidarea   lucrului  individual  al studenților