Catedra Informatică și Matematică

Șef catedră-Victor Pricop.

Tel.: 0 22 35 81 25

Actual Catedra Informatică și Matematică există în cadrul Facultății Științe ale Educației și Informatică. Catedra Informatică și Matematică gestionează activitatea didactico-științifică a studenților de la specialitățile existente la facultate și, anume:

  • Studiile cu frecvență la zi (ciclul I): Informatică; Matematică și Informatică; Informatică și Matematică;
  • Studii cu frecvență redusă: Matematică;
  • Ciclul II (masterat, 2/1,5 ani de studii la zi): Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire, Tehnologii de creare a soft-urilor educaționale, Matematica didactică.

În preocupările catedrei se înscrie monitorizarea și efectuarea cursului academic general de “Tehnologii Informaționale în Instruire” la toate facultățile U.P.S. “Ion Creangă”. Disciplina dată vizează studiile TI de performanță orientate spre specialiștii domeniului “Științe ale Educației”.

Aria de interese științifice ale catedrei se extinde la: Utilizarea TIC în educație; Tehnologii de elaborare a softwarelor educaționale; Crearea manualelor electronice; Medii vizuale pentru elaborarea aplicațiilor educaționale interactive multimedia; Elaborarea prototipurilor de aplicațiile educaționale; Procedee de proiectare și elaborare electronică a aplicațiilor educaționale interactive, Analiză matematică, Algebră, Geometrie, Teoria probabilităților, Ecuații diferențiale, Logică matematică, Matematică computațională etc.

Catedra Informatică și Matematică dispune de un potențial didactico-ştiinţific, care activează cu succes. Profesorii catedrei sunt specialiști de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile matematicii și didacticii matematice. Drept confirmare sunt publicațiile științifice și didactice.

Componența nominală a membrilor catedrei Informatică și Matematică 

Orarul  activităților  didactice   pentru   ghidarea   lucrului  individual  al studenților