Pedagogia Învățământului Primar

Șef catedră: Ursu Ludmila, prof. univ. dr.
Telefon: (+373 22)-35-85-60
E-mail: catedra.pip@upsc.md

Informatică și Matematică

Șef catedră: Victor Pricop, conf. univ. dr
Telefon: (+373 22)-35-81-25
E-mail: catedra.im@upsc.md

Pedagogie Preșcolară, Educație fizică și Dans

Șef catedră: Stela Gînju, conf. univ. dr.
Telefon: (+373 22)-35-85-60
E-mail: catedra.ppefd@upsc.md

Științe ale Educației și Management

Șef catedră: Corina Zagaievschi, conf. univ. dr.
Telefon: (+373 22)-35-84-31
E-mail: catedra.sem@upsc.md