Convorbiri pedagogice cu Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, răspunde și provoacă la „Convorbiri pedagogice” cu articolul „Сultura educației familiale” în Săptămânalul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Univers Pedagogic pro, Nr.10 Citește continuarea …

ANUNȚ!

La 12 martie 2021, ora 15.00 (conform orarului online), se anunță susținerea lecției publice de către doamna Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conf. univ., la disciplina „Elaborarea proiectelor educaționale de investiții”,  ciclul II, anul 1, programele de studii: Metodologia educației preșcolare,  Management Citește continuarea …

Conferințele de inițiere la practica pedagogică în cadrul programelor de licență ale catedrei pedagogia învățământului primar

În perioada 28.01.2021 – 01.02.2021, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de inițiere la practica pedagogică în cadrul programelor de licență. Conferințele au fost moderate de coordonatorii și metodiștii de practică, doamnele doctori, conferențiari universitari Tatiana Dubineanschi, Liliana Saranciuc-Gordea, Citește continuarea …

Conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”

În perioada 27-30 ianuarie 2021, Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”. Conferințele au fost moderate de coordonatorul stagiului, Citește continuarea …

“Seminar științifico-metodologic” Master class – modalitate eficientă în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice

Trăim într-o epocă, când doar creta si tabla nu mai fac față unei educații și instruiri de calitate, iar simplul discurs al profesorului nu mai este atât de captivant pentru ascultători. Diversificarea metodelor, formelor de organizare a instruirii, utilizarea diverselor Citește continuarea …

SEMINARUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC INTERNAȚIONAL ”Master class – modalitate eficientă în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice”

Invităm doritorii să participe la SEMINARUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC INTERNAȚIONAL ”Master class – modalitate eficientă în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice”, care se va desfășura online, sâmbătă 16 ianuarie, orele 9.00; organizat de catedra PPEFD. Link pentru înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhInKCZXH36G8DCzWuUsIl1dmsfUBB8SEI_o0s7hUBj0yFxQ/viewform?usp=sf_link