ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR

Joi,  08  decembrie 2016,  ora 1400,

în sala 103, bl. 1, va avea loc

ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR

anului I şi II ai  Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Ordinea de zi:

  1. Pregătirea pentru sesiunea de iarnă
  2. Discuţie publică privind baza legală de organizare a studiilor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
  3. Diverse.