Premiu

Programele de studii „Pedagogie în învățământul primar” și „Pedagogie preșcolară” de la facultatea Științe ale Educației și Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au fost decernate de către ANACIP cu premiul  „Cristalul calității” și o diplomă de Mai mult

Inițierea unui nou Program de masterat Mangementul și didactica artei dansului

Stimați absolvenți!!! Catedra Pedagogie Preșcolară, educație Fizică și Dans inițiază un Program nou de masterat Managementul și didactica artei dansului. Scopul programului vizează profesionalizarea în domeniul managementului și didacticii artei dansului prin dezvoltarea unui sistem funcţional de competenţe specifice domeniului Mai mult