Conferința Studenților și Masteranzilor

 La 06.04.2017  a avut loc Conferința Științifică a studenților și masteranzilor Lista participanților   Numele, prenumele student/masterand, specialitatea/specializarea                  Tema comunicării Coordonator 1. Railean Daniela, gr. 401 Matematică FR Metodica rezolvării ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor de ecuații cu modul Port Mai mult

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR CATEDREI PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ

AZI, 6 aprilie 2017 ș i-a desfășurat lucrările CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR UPS ”ION CREANGĂ”, SECȚIA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ. MULȚUMIM TUTUROR PARTICIPANȚILOR PENTRU COMUNICĂRILE ȘTIINȚIFICE INTERESANTE ȘI CONDUCĂTORILOR CARABET N., HAHEU-MUNTEANU E. GÎNJU S. COJOCARI L. CECOI V. PUICĂ Mai mult