Oră publică

27/03/2017, Marți, sala 36, bl. III. Ora 9.40 va avea loc ora publică a dnei Bostan Mariana, l. univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Denumirea cursului: Bazele programării II (gr. 106 Informatică, Științe Exacte). Tema lecției: Crearea dinamică a obiectelor.

Oră publică

26/03/2017, Luni, sala 33, bl. III, ora 11.30 va avea loc ora publică a dnei Bostan Mariana, l. univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Denumirea cursului: Tehnologii Informaționale în Instruire (gr. 101B Istorie și Geografie). Tema lecției: Formule și funcții în MS Excell.