Oră publică

26/03/2017, Luni, sala 33, bl. III, ora 11.30 va avea loc ora publică a dnei Bostan Mariana, l. univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”).

Denumirea cursului: Tehnologii Informaționale în Instruire (gr. 101B Istorie și Geografie).

Tema lecției: Formule și funcții în MS Excell.