Inițierea unui nou Program de masterat Mangementul și didactica artei dansului

Stimați absolvenți!!!

Catedra Pedagogie Preșcolară, educație Fizică și Dans inițiază un Program nou de masterat Managementul și didactica artei dansului.

Scopul programului vizează profesionalizarea în domeniul managementului și didacticii artei dansului prin dezvoltarea unui sistem funcţional de competenţe specifice domeniului și specializării, care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările societății contemporane.

Programul de master profesional Managementul și didactica artei dansului se adresează absolvenților studiilor superioare de licență (ciclul I); managerilor care lucrează într-o varietate de medii profesionale care doresc să-și îmbunătățească abilitățile în industriile creative; antreprenorilor care doresc fie să înceapă o activitate legată de dans, fie să își sporească cunoștințele și să îmbunătățească rezultatele organizațiilor lor existente.

Dorim să cunoaștem opiniile Dumneavoastră cu referință la inișierea acestui program de master: