Lecție publică cu subiectul „Repere conceptuale vizând strategiile didactice în învățământul matematic primar”

Sâmbătă, 09.12.2017, șefa catedrei PÎP, dna Ursu Ludmila, dr., conf. univ., a realizat o prelegere publică cu studenții anului I, programul de master Management și consiliere în învățământul primar, subiectul prelegerii Repere conceptuale vizând strategiile didactice în învățământul matematic primar. Mai mult

Conferința de inițiere

   Sâmbătă, 18 noiembrie, a avut loc conferința de inițiere la practica de profesionalizare, pentru studenții anunlui II masterat, programele de studii Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar, grupele române și rusă.    În cadrul conferinței Mai mult