Lecție publică cu subiectul „Repere conceptuale vizând strategiile didactice în învățământul matematic primar”

Sâmbătă, 09.12.2017, șefa catedrei PÎP, dna Ursu Ludmila, dr., conf. univ., a realizat o prelegere publică cu studenții anului I, programul de master Management și consiliere în învățământul primar, subiectul prelegerii Repere conceptuale vizând strategiile didactice în învățământul matematic primar. Mai mult

Aviz lecție publică

AVIZ           Sâmbăta, 09 decembrie 2017, ora 940, sala 24, va avea loc lecția publică cu subiectul Repere conceptuale vizând strategiile didactice în învățământul matematic primar la ciclul II (master), grupele 101, 102 programul de studiu Management și consiliere în Mai mult

Conferința de inițiere

   Sâmbătă, 18 noiembrie, a avut loc conferința de inițiere la practica de profesionalizare, pentru studenții anunlui II masterat, programele de studii Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar, grupele române și rusă.    În cadrul conferinței Mai mult

Aviz

Aviz Joi, 23 noiembrie 2017, ora 9.40, sala 44, va avea loc lecția publică cu subiectul Activități didactice și extradidactice specifice procesului de educație muzicală în învățământul general la anul IV, grupa 402, programul de studiu Pedagogie în învățământul primar Mai mult