Premiu

Programele de studii „Pedagogie în învățământul primar” și „Pedagogie preșcolară” de la facultatea Științe ale Educației și Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au fost decernate de către ANACIP cu premiul  „Cristalul calității” și o diplomă de Mai mult