Conferința Studenților și Masteranzilor

 La 06.04.2017  a avut loc Conferința Științifică a studenților și masteranzilor Lista participanților   Numele, prenumele student/masterand, specialitatea/specializarea                  Tema comunicării Coordonator 1. Railean Daniela, gr. 401 Matematică FR Metodica rezolvării ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor de ecuații cu modul Port Mai mult